Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής είναι πια παρελθόν.

Ασφαλώς κάθε προσπάθεια, όσο καλή και να είναι, έχει και τις αδυναμίες της και τα μειονεκτήματα της. Προσπαθώντας να κάνουμε μια αποτίμηση ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον λάθη που μπορεί να κάναμε, συντάξαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο ζητήσαμε από όλους τους συμμετέχοντες να συμπληρώσουν, προκειμένου να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των ισχυρών σημείων της διοργάνωσης του και των μειονεκτημάτων της.

Oι απαντήσεις καταχωρήθηκαν ανώνυμα και αναλύθηκαν μόνο για τη βελτίωση μελλοντικών συνεδρίων και εκδηλώσεων.