Επιτροπή Βραβεύσεων

Πρόεδρος:
Γ. Παναγιωτάκης
Αντιπρόεδρος:
Ε. Καρίνου
Μέλη:
Λ. Αστρακάς
 
Μ. Παπαναστασίου
 
Ι. Σταματελάτος
 
Ε. Στυλιάρης
 
Γ. Τσαλαφούτας
 
Ι. Τσούγκος