Αναφορά των Αποτελεσμάτων του Ερωτηματολογίου

Αγαπητές κι αγαπητοί συνάδελφοι,Το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατρικής Φυσικής είναι πια παρελθόν. Ασφαλώς κάθε προσπάθεια, όσο καλή και να είναι, έχει και τις αδυναμίες της και τα μειονεκτήματα της. Προσπαθώντας να κάνουμε μια αποτίμηση ώστε να αποφύγουμε στο μέλλον λάθη που μπορεί να κάναμε, συντάξαμε το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο Διαβάστε περισσότερα…

Προσκεκλημένες ομιλίες & Ελεύθερες ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣΗ γλώσσα παρουσίασης των προσκεκλημένων ομιλιών θα είναι η Ελληνική. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣα) ΠροφορικέςΗ γλώσσα παρουσίασης των ελεύθερων προφορικών ανακοινώσεων θα είναι η Ελληνική.β) Ηλεκτρονικές (e-Posters)Η γλώσσα παρουσίασης των ηλεκτρονικών ανακοινώσεων (e-Posters) αποτελεί επιλογή των συγγραφέων.Η ενημέρωση των ομιλητών για την μέρα και ώρα παρουσίασης των ελεύθερωνανακοινώσεων θα γίνει την Διαβάστε περισσότερα…