1. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ
  Η γλώσσα παρουσίασης των προσκεκλημένων ομιλιών θα είναι η Ελληνική.
 2. ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  α) Προφορικές
  Η γλώσσα παρουσίασης των ελεύθερων προφορικών ανακοινώσεων θα είναι η Ελληνική.
  β) Ηλεκτρονικές (e-Posters)
  Η γλώσσα παρουσίασης των ηλεκτρονικών ανακοινώσεων (e-Posters) αποτελεί επιλογή των συγγραφέων.
  Η ενημέρωση των ομιλητών για την μέρα και ώρα παρουσίασης των ελεύθερων
  ανακοινώσεων θα γίνει την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια
  παρουσίασης είναι 6 λεπτά.

Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Μονάδα Ακτινοφυσικής, Β’ Εργ. Ακτινολογίας
ΠΓΝ «Αττικόν», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Παντελής Καραΐσκος
Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής
Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής
Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ