Κατηγοριές εγγραφών

Κατηγορία Εγγραφής

Κόστος

Έως 20/06/22

Έως 31/7/22

Εγγραφή στο συνέδριο

Ακτινοφυσικοί και άλλοι επιστήμονες

50€

80€

100€

Μεταπτυχιακοί φοιτητές, Υποψ. Διδάκτορες, Ειδικευόμενοι

15€

15€

20€

Φοιτητές (προπτυχιακοί)

Δωρεάν

Δωρεάν

Δωρεάν