Οδηγίες Υποβολής Περιλήψεων Εργασιών

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιστημονικό πρόγραμμα του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιατρικής Φυσικής καλούνται να υποβάλλουν περίληψη των εργασιών τους για Προφορική ή Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster).

Οι περιλήψεις θα υποβάλλονται στην φόρμα υποβολής (maximum of 2000 characters including spaces).

Παράταση υποβολής εργασιών & παράταση μειωμένου κόστους εγγραφής (early registration) έως τη Δευτέρα 20/6/2022

Οδηγίες για την υποβολή των περιλήψεων περιλαμβάνονται στη φόρμα υποβολής

Οι περιλήψεις που θα εγκριθούν θα δημοσιευθούν σε ειδικό τεύχος του European Journal of Medical Physics

Τρόποι Παρουσίασης

Προφορική ανακοίνωση

Η διάρκεια κάθε προφορικής ανακοίνωσης θα είναι 6 λεπτά και θα ακολουθείται από 2 λεπτά συζήτηση

Ηλεκτρονικά αναρτημένη ανακοίνωση (e-poster)

Τα αρχεία των e-poster θα παρουσιαστούν σε ψηφιακή μορφή (PowerPoint) και πρέπει να αποσταλούν, εφ’ όσον η εργασία γίνει δεκτή, με email στο pcmp2022@gmail.com, έως τις 31/7/2022 και θέμα:  ‘’ΑΡΧΕΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ -. 1ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ’’