Θεματικές Ενότητες:

 1. Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία (ΑO) / Radiation Oncology(RO)
 2. Διαγνωστικήκαι Eπεμβατική Aκτινολογία (ΑΚΤ) / Diagnostic and interventional radiology (RAD)
 3. Διαγνωστικήκαι Θεραπευτική Πυρηνική Ιατρική (ΠΙ) / Diagnostic and therapeutic nuclear medicine (NM)
 4. Ακτινοπροστασίακαι Δοσιμετρία (ΑΔ) / Radiation protection and dosimetry (RPD)
 5. ΜηΙοντίζουσες Ακτινοβολίες (ΜΙ) / Non-ionizing radiations (NIR)
 6. ΙατρικήΠληροφορική και Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) / Medical Informatics and Artificial Intelligence (AI)
 7. Βιοφυσικήκαι Ραδιοβιολογία (ΒΡ) / Biophysics and Radiobiology  (BRB)
 8. ΒιοϊατρικήΤεχνολογία (ΒΙΤ) / Biomedical engineering (BME)
 9. Νανοϊατρική (Ν) / Nanomedicine (N)
 10. Θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΚ) / Education and Training(ET)
 11. Επαγγελματικά θέματα (ΕΠ) / Professional issues(PR)